Jak se co dělá 2018 - zámek Horšovský Týn

Netradiční prohlídka

 • Horšovský Týn ()
 • 21. 7. 2018–21. 7. 2018
 • 19.00–21.00

 • 14. 7. 2018
 • 19.00–21.00

 • 4. 8. 2018–4. 8. 2018
 • 19.00–21.00

 • 11. 8. 2018–11. 8. 2018
 • 19.00–21.00

 • 18. 8. 2018–18. 8. 2018
 • 19.00–21.00

Jak se co dělá - to jsou noční prohlídky s kastelánem Státního hradu a zámku v Horšovském Týně Janem Rosendorfským. Tentokrát se spolu vypravíme po stopách majitelů zámku, kteří působili v diplomatických službách. Poznáme Jana mladšího Popela z Lobkovicz a jeho syna Viléma, který se podílel na Stavovském povstání a pomohl rozpoutat Třicetiletou válku. Dále se seznámíme s Maxmiliánem Trauttmansdorffem, který se jako nejvyšší císařský diplomat podílel na uzavření Vestfálského míru. Budete mít možnost podívat se na relikvie vztahující se k tomuto aktu (orlí brk, kterým byl podepsán Vetfálský mír, grafiky, které zachycují podpis a knihy, které jsou shrnutím Vetfálského míru).

Dále spolu projdeme nově zrekonstruovanou a předtím nikdy nepřístupnou ochozovou střeleckou chodbou až do tzv. Lusthausu. Zde si povíme, co to vlastně Lusthaus je, a ukážeme si originální renesanční fresky.