Noc kostelů 2019 v kostele Všech svatých v Horšově

Netradiční prohlídka

pohled na kostel

I v letošním roce se náš kostel zapojuje do akce s názvem Noc kostelů. Návštěvníky každou hodinu čeká prohlídka kostela s kastelánem Janem Rosendorfským, ve které se dozvědí o historii objektu a jeho dalším vývoji, navštíví bohatě zdobený interiér a kapli sv. Barbory s unikátními gotickými freskami a také unikátní gotický krov.