Sezona 2016 na Horšovském Týně

Kalendářní rok 2016 skončil a my ho konečně můžeme zrekapitulovat z našeho pohledu. Celkově to byla velice povedená sezona, během které navštívilo náš zámek v Horšovském Týně přes 20 000 návštěvníků. Děkujeme vám za toto krásné číslo a doufáme, že váš zájem přetrvá i do příštího roku, do kterého připravujeme další kulturní akce.

Přátelé, kamarádi.

V letošním roce jsme poprvé vyzkoušeli Divadlo na nádvoří. O pohádky zde hrané se nám postaralo Divadlo Pohádka z Prahy. Vzhledem k tomu, že Divadlo na nádvoří bylo divácky úspěšné, přišlo na něj téměř 500 návštěvníků, rozhodli jsme akci zopakovat i v příštím roce a samozřejmě s novými pohádkami.

Další akcí, která je úzce spojena s divadlem, je Divadlo na půdě. Zámeckou půdu se nám podařilo proměnit v komorní divadelní klub, kde jsme letos pořádali několik divadelních představení. Příběhy na půdě si zahráli členové Divadla Pohádka z Prahy a členové souboru Sofranza z Plzně. Na zámeckou půdu se přišlo podívat 100 návštěvníků. Na divadlo na půdě se budete moci těšit i příští rok.

Tradičně se také pořádaly noční prohlídky s kastelánem Janem Rosendorfským nazvané Jak se co dělá. Tyto prohlídky patří již několik let k nejnavštěvovanějším akcím na našem zámku. Tentokrát vedl pan kastelán návštěvníky do zámeckých knihoven. Tyto prohlídky se konaly každou sobotu o prázdninách a celkem je navštívilo téměř 300 lidí.

Tradičně se také konala v Erbovním sále výstava. Ta letošní nesla název Karel IV. ve filmu a Erbovní sál byl, po celou dobu letních prázdnin, přeměněn na výstavní sál úžasných kostýmů a rekvizit z filmů o Karlu IV., z nichž některé jsou zapsané jako kulturní památka České republiky. V rámci oslav 700 letého výročí narození Otce vlasti si mohli návštěvníci prohlédnout 50 kostýmů a ještě více rekvizit z filmů: Noc na Karlštejně, Hlas pro římského krále a Slasti otce vlasti. Nutno podotknouti, že některé kostýmy viděli návštěvníci poprvé barevně, protože film „Slasti otce vlasti“ byl natočen černobíle a kostýmy nebyly nikdy takto veřejně a celkově vystaveny. Tuto výstavu navštívilo celkem 1040 návštěvníků.

Mezi tradiční akce také můžeme zařadit tzv. Hradozámeckou noc, která se koná vždy poslední sobotu v srpnu. Na tento večer byl připraven speciální program složený ze speciálních prohlídek. V letošním roce to byly prohlídky s kastelánem Jak se co dělá, prohlídky jinak nepřístupných sklepů a hrané kostýmované prohlídky s názvem Zpětohledy. Také se každý rok zapojujeme do Dnů evropského dědictví a Mezinárodního dne památek. Během těchto dnů nabízíme vstup pro předem objednané skupiny dětských domovů a Domovů seniorů zdarma.

Hradní sklepení je otevíráno pouze ojediněle během roku, ale pokaždé má úspěch. Návštěvníci procházejí sklepy, které sen nacházejí 7 metrů pod povrchem nádvoří pouze se svíčkou v ruce. I přes omezený přístup se do sklepů v letošním roce podívalo téměř 100 osob.

Zpětohledy nemusíme asi dlouze představovat. Jedná se o kostýmované hrané prohlídky inspirované Horšovskotýnskou historií. V letošním roce jsme se věnovali postavě Viléma staršího Popela z Lobkovic. Během hodinové prohlídky měli návštěvníci možnost shlédnout šermířský souboj, mileneckou scénku, rozpravu o čarodějnických procesech a umělcovu rozpravu s múzou, to vše ve verších. Celkem Zpětohledy zhlédlo 244 lidí.

Hlavní listopadovou kulturní akcí, která se koná na zámku v Horšovském Týně, ovšem bývá Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež Juniorfest. Letošní 9. ročník přinesl opět mnoho projekcí v zámeckém kině, předávání festivalového ocenění „Zlatá rafička“ panu Jiřímu Chalupovi a panu Stanislavu Zindulkovi. Mezi hosty byli také Jan Přeučil, Eva Hrušková, Jakub Zindulka, Václav Vorlíček, Václav Chaloupek a další. Nejoblíbenější soutěží v rámci festivalu je Pevnost Týn. Soutěž po vzoru Pevnosti Boyard a Her bez hranic pro dětské týmy ze základních škol a jejich kapitána, kterého známe z televizních obrazovek. Děti soutěží o zájezd do Legolandu. V letošním roce vyhrála ZŠ Staňkov pod vedením Matyáše Valenty. Festival se koná v 5 městech Plzeňského kraje a celkově ho navštívilo téměř 12 000 návštěvníků.

V prosinci se konal v prostorách Erbovního sálu Adventní koncert žáků a absolventů ZUŠ Horšovský Týn. Tento koncert se stává stále více oblíbený, což dokazuje hlavně stoupající počet návštěvníků. Poslechnout si koledy a další skladby přišlo 182 návštěvníků. V neděli 18. prosince ožilo náměstí Republiky vánočními trhy a živým betlémem. Živý betlém je již dlouholetá tradice, kterou pořádá město ve spolupráci s místních ochotnickým souborem.

Na konec roku jsme již tradičně připravili Vánoční prohlídky, během kterých máme zámek nazdobený tak, jak se dochovalo v popisech z dob Trauttmansdorfských. Vánoční prohlídky jsou rok od roku oblíbenější. V roce 2016 shlédlo vánoční prohlídky celkem 568 osob.

Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem příznivcům a návštěvníkům našeho hradu a zámku v Horšovském Týně a těšíme se na vás v dalším roce!

za správu zámku

Radim Žáček
správce depozitáře