Horšovský Týn vstupuje do sezony 2016 v novém

Do letošní sezony vstupuje náš zámek v novém hávu. V březnu byl dokončen dvouletý projekt na rekonstrukci hlavního vstupního průjezdu. Nyní je náš zámek téměř bezbariérový a připravený na novou sezónu.

V roce 2014 bylo rozhodnuto, že se hlavní vstupní průjezd musí opravit. Příčinou opravy byla propadající se podlaha u vstupní brány. V první etapě byla podle schváleného projektu stará podlaha sejmuta a archeologickým průzkumem byla potvrzena přítomnost vlčí jámy, obranného prvku hradu z doby renesanční. Ve druhé etapě, probíhající na jaře 2015, se objevená vlčí jáma opět zasypala a byla položena nová podlaha po celé délce průjezdu.

Ve třetí etapě na přelomu let 2015/2016 byla sejmuta podlaha před vstupní halou a pokladnou. Zde archeologové nalezli velké množství střepů z období 13.–15. století a také kůlové jamky po původním opevnění. Poslední etapa, která byla ukončena v březnu 2016, dodala průjezdu celkově nový vzhled a hlavně konečně  téměř bezbariérový přístup do našeho objektu.

Pro vozíčkáře je v průjezdu připraven zvonek, kterým si zavolá pokladní a ta s ním domluví podrobnosti jeho návštěvy. Ovšem prohlídkové trasy bezbariérové nejsou. Je třeba, aby s člověkem na vozíčku přišel i někdo, kdo mu pomůže po schodech do prvního patra (zámecký okruh pak prochází po rovině, kde se s vozíčkem bez problémů projede). Bezbariérové toalety zatím bohužel také nejsou součástí našeho zámku, ale v letošním roce bychom chtěli dotáhnout do konce projekt právě na takovéto toalety. Měly by být přístupné ze severovýchodního parkánu. Ovšem to je zatím pouze projekt, který čeká na schválení.

Druhým projektem rekonstrukce vstupní části, který bychom letos rádi udělali, je celková oprava vstupního mostu. Tam bychom chtěli srovnat terén a udělat nový povrch, aby návštěvníci nemuseli klopýtat přes vystupující kameny z mostní klenby. Ale to až podle nového rozpočtu.

V letošním roce určitě proběhne rekonstrukce střechy a fasády stavby přímo nad vstupním průjezdem (duben–květen).