Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010. Industriální dědictví a bydlení v průmyslových aglomeracích

Detailed information

Year:

2010

Place:

Ostrava

Language:

Czech

Number of pages:

192

ISBN:

978-80-85034-58-5

150 Kč

Sold out

150 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

Sborník roku 2010 je tematicky zaměřen na problematiku bydlení v průmyslových aglomeracích, hornické a dělnické kolonie, jejich vznik, specifika až po památkovou ochranu a jejich limity současnosti. Na příkladech ze zahraničí (Nizozemsko, Anglii, Španělsko, Porúří, Slovensko, Polsko) a českých a moravských průmyslových oblastech je dokumentován tento výjimečný fenomén 19. a 20. století. Sborník přináší z velké většiny právě příspěvky, které zazněly na konferenci s mezinárodní účastí o hornických a dělnických koloniích, kterou ostravské pracoviště NPU pořádalo v létě 2010. Závěr sborníku je věnován čistě problematice technických památek.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop