Památková ochrana a regenerace historických měst v České republice 1945–2010

Detailed information

Year:

2011

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

352

ISBN:

978-80-87104-88-0

660 Kč

Out of stock

Publikace se snaží přiblížit náročný proces ochrany historických měst České republiky v období let 1945–1990, obsahuje též charakteristiku následné etapy let 1990–2010.
Jde o maximálně autentickou výpověď dvou odborných pracovníků, kteří se na sledovaném procesu v jeho rozhodujících fázích významnou měrou osobně podíleli a na ochraně měst a rozvoji památkové péče v České republice mají výraznou zásluhu. Jejich přínos spočívá především ve vyhodnocení, klasifikaci a ochraně historických měst a v oblasti teorie památkového urbanismu.
Obsah:

Úvodní slovo generální ředitelky Národního památkového ústavu 8

ÚVOD 9

NÁSTIN VÝVOJE PAMÁTKOVÉ PÉČE NA ÚZEMÍ ČR DO ROKU 1945 10

Literatura 15

I . DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V HISTORICKÝCH MĚSTECH A JEJICH POVÁLEČNÁ OBNOVA 1945–1950 Karel Kibic 17

 • 1. Úvod – válečné ztráty v historických městech 17
 • 2. Poválečná obnova měst 24
 • 3. Závěr 33
 • Literatura 35

I I . REKONSTRUKCE HISTORICKÝCH MĚST V OBDOBÍ 1950–1958 Karel Kibic 37

 • 1. Úvod 37
 • 2. Výzkum nejstaršího období českých měst 38
 • 3. Zřízení městských památkových rezervací 48
 • 4. Rekonstrukční práce v historických městech 48
 • a. Praha 48
 • b. Městské památkové rezervace a ostatní města 61
 • 5. Nová výstavba v dotyku historických jader měst 78
 • 6. Závěr 79
 • Literatura 81

I I I . PÉČE O HISTORICKÁ MĚSTA V OBDOBÍ 1958–1970 Karel Kibic 85

 • 1. Úvod 85
 • 2. Města v období 1958–1970 87
 • a. Změny v sídelní struktuře 87
 • b. Nová výstavba ve městech 89
 • 3. Zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách, a ostatní předpisy
 • v péči o historická města 90
 • a. Uzákonění městských památkových rezervací 90
 • b. Metodika výzkumu v historických městech 92
 • c. Územně plánovací a stavební příprava rekonstrukce měst 94
 • 4. Rekonstrukce historického jádra Chebu 95
 • 5. Památkové akce v historických městech 1958–1970 102
 • 6. Přestavba měst 126
 • 7. Závěr 130
 • Literatura 131

I V. OBNOVA HISTORICKÝCH MĚST 1970–1980 Karel Kibic 135

 • 1. Úvod 135
 • 2. Výzkum historických měst 136
 • 3. Prohloubení ochrany historických měst 139
 • a. Evidence a kategorizace 140
 • b. Dokumentace ochrany 145
 • c. Nové formy ochrany 154
 • d. Ochrana moderní architektury 158
 • 4. Současné proměny historických měst 160
 • a. Sídelní změny ve vztahu k městskému osídlení 160
 • b. Historické jádro a městský organismus 163
 • c. Územní plánování a stavební postup při rekonstrukci měst 166
 • d. Technické problémy při regeneraci měst 168
 • e. Historické město a doprava 171
 • f. Rekonstrukce a přestavba měst 176
 • 5. Rekonstrukční práce historických měst 182
 • a. Obnova jednotlivých památek 182
 • b. Obnova městských hradeb 205
 • c. Novostavby v prostředí historických měst 209
 • d. Výškové stavby a historická města 223
 • 6. Závěr 235
 • Literatura 236

V. REGENERACE HISTORICKÝCH MĚST 1980–1990 Aleš Vošahlík 241

 • 1. Úvod 241
 • 2. Urbanizační tendence a identifikace památkového fondu na území ČSR 244
 • 3. Modernizace bytového fondu jako nová forma obnovy historických památek 244
 • 4. Rekonstrukční práce v historických městech 245
 • a. Obnova památek Prahy 245
 • b. Obnova v ostatních památkových rezervacích 255
 • 5. Nová koncepce památkové ochrany historických měst v ČSR 304
 • 6. Aktualizace evidence a kategorizace historických měst v ČSR 307
 • 7. Nový zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 309
 • 8. Závěr 310
 • Literatura 311

V I . REGENERACE HISTORICKÝCH MĚST 1990–2010 Karel Kibic 317

Literatura 327

Resumé 330

Summary 334

Jmenný rejstřík 339

Místní rejstřík 345

Autorství obrázků 349

 

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop