Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně / Silberne Altar in der Basilika Mariä Himmelfahrt in Altbrünn

Detailed information

Category:

Dějiny umění

Year:

2011

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech, German

Number of pages:

234

450 Kč

Out of stock

 

Stříbrný oltář z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, dílo augsburského zlatníka Johanna Georga Herkommera vytvořené v roce 1736, patří k nejvýznamnějším dokladům barokního zlatnictví a stříbrnictví. Na oltáři je instalován deskový obraz Svatotomské Madony – Perly Moravy, který brněnskému klášteru augustiniánů poustevníků u kostela svatého Tomáše podle místní tradice věnoval císař Karel IV. Svatotomská Madona je po staletí uctívanou ochránkyní města Brna a Moravy. Pro Perlu Moravy nechal při příležitosti korunovace obrazu zhotovit stříbrný oltář převor kláštera Andreas Zirkl.

V roce 1783 byl oltář s obrazem bez přerušení kultu přenesen z kostela svatého Tomáše do nynější baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Ta je součástí klášterního komplexu, v němž nalezli augustiniáni svůj nový domov.

V letech 2008–2010 byl oltář restaurován brněnskou firmou S.LUKAS, s.r.o. Při této příležitosti se s podporou Augustiniánského opatství na Starém Brně, Jihomoravského kraje, statutárního města Brna, Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Brně a S.LUKAS, s.r.o., uskutečnila dne 21.10.2010 v kapitulní síni opatství augustiniánů na Starém Brně odborná konference. Její bilancí je sborník, obsahující statě 12 autorů (M. Flodrová, M. Bartlová, L. Havlíková, J. Svobodová, H. Dvořáková, J. Severinová, K. Severin, Z. Kazlepka, B. Samek, D. Stehlíková, R. Levínská, M. Hložek), kteří se věnují historii vzniku oltáře, obrazu Madony Svatotomské, osobnosti převora Andrease Zirckla, baroknímu zlatnictví na Moravě a technikám restaurování oltáře.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop