Zprávy památkové péče 2/2015

Detailed information

Year:

2015

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

English, German

Number of pages:

102

95 Kč

in stock

Buy

 

Editorial

 • KŘÍŽEK, Jiří, s. 89.

In Medias Res

 • GAŽI, Martin: Husinecká „světnička“ – místo paměti a staletých rozpaků

 • FOLTÝNOVÁ, Marie: Pomník Mistra Jana Husa stoletý

 • ZIKMUND-LENDER, Ladislav: „Vynikati útulností a ladností.“ Sbory Církve československé husitské v Královéhradeckém kraji z 20. a 30. let 20. století a jejich památkové zhodnocení

 • ŠTERNOVÁ, Petra: Architekt Vladimír Krýš – stavitel sborů Církve československé husitské v Semilech a Turnově

Materiálie, studie

 • ZÁMEČNÍK, Roman; ŠIMEK, Pavel: Principy obnovy památky zahradního umění na modelovém příkladu zahrady Stiassni v Brně

 • CENKOVÁ, Pavla: Soubor děl Lorenze Kohla von Kohlenegg v Kloboukách u Brna

 • PILNÁ, Veronika: Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků z Griesbachu. Příspěvek k poznání oděvu elit přelomu 16. a 17. století v západních Čechách

 • ANDRESOVÁ, Klára: Provenienční průzkum zámecké knihovny na Hrádku u Nechanic

 • JORDÁNOVÁ, Květa: Edukační programy jako prostředek k pochopení průmyslového dědictví

Semináře, konference, akce

 • JESENSKÝ, Vít: Edukace v památkové péči a NPÚ. Poznámky inspirované projektem NAKI

 • HLUŠIČKOVÁ, Pavla: Označení Evropské dědictví za rok 2014

 • VÍCHOVÁ, Božena: Co nového v Brně

 • MATUSZKOVÁ, Jitka: Ojedinělá výstava hliněných konstrukcí ve Strážnici

Recenze, bibliografie

 • HORÁČEK, Martin: Protektorátní Praha jako německé město

 • BACHTÍK, Jakub: Fascinující Svět měst

 • JANČO, Milan: Metodika Neslyšící návštěvník v muzeu a galerii

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop