Památková péče na Moravě – Monumentorum Moraviae tutela, 12/2006. Archeologie

Detailed information

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

Number of pages:

125

ISBN:

80-86752-50-X

150 Kč

Out of stock

Obsah:

Zamyšlení

  • Zamyšlení nad památkovou péčí (Miloš Stehlík)

Výzkumy 

  • Archeologické výzkumy na objektech ve správě NPÚ ÚOP v Brně  v letech 2000–2006 (Petr Vitula, Radmila Stránská)
  • Hrádek Nechvalín a problematika sídel drobné šlechty na Moravě (Josef Unger)
  • Dům U zlatého Orla čp. 95 na náměstí Svobody č. 1 v Brně (Pavel Borský, David Merta, Antonín Zůbek)
  • Pravěké a středověké osídlení Starého  města v Litovli (Pavel Šlézar)

Metodika - legislativa

  • Evidence a dokumentace archeologických památek na Moravě (Miloš Čižmár)
  • Archeologické dědictví v ČR a Informační systém o archeologických datech NPÚ (Alena Knechtová)

Resumé

Rozmanitosti

  • Odborné metodické dny: Střešní krajina a její ochrana / Konzervace torzálních architektur / Plošná památková ochrana / Historická střecha a její ochrana
  • Semináře:  Materiály / Forum urbes Medii Aevi / Archeologie a veřejnost / Počítačová podpora v archeologii / Archeologie středověku / Trojice mezinárodních projektů na Cimburku: Poznejme a zachraňme evropské hrady; Doba popelnicových polí a doba haštalská / Historické oranžerie / Aranžování květin v historickém interiéru

Publikace

Výstavy a jiné akce

Hrady a zámky

Vzpomínka na Jaroslava Petrů