Průzkumy památek I/2020

Detailed information

Category:

Průzkumy památek

Year:

2020

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

160

200 Kč

in stock

Buy

200 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office of Central Bohemia in Prague

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče.
Obsah:

Úvodník

 • Petr Sommer / Průzkumy památek a nesnadný život památkářů

Studie

 • Radim Vrla / Hrad Rabštejn u Bedřichova – průzkum severní části areálu
 • Roman Lavička / Kostel sv. Michaela archanděla v Pacově. Nový pohled na stavební vývoj a podobu farního kostela do roku 1512
 • Jan Večeřa / Stavební vývoj kaple Nejsvětější Trojice ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou
 • Anna Grossová / Památky slezského zlatnictví 17. a 18. století
 • Pavel Šopák / Klasicismus zámku v Rosicích a inženýr Jan Tebich
 • Daniel Lyčka / Hadersfeld s hradem Greifenstein a Liechtenstein-‑Sparbach – historie dolnorakouských parků za Jana I. Josefa knížete z Liechtensteina

Materiálie

 • Miroslav Kovář, Tomasz Cymbalak / K raně gotické architektuře kostela Panny Marie pod řetězem v Praze
 • Vladislav Razím / K účelu výklenku v přízemí bergfritu hradu Vizmburka
 • Jan Vojtěchovský, Adéla Škrabalová, Vladislava Říhová / Stylizované mramorování dveří a dalších interiérových truhlářských prvků na příkladech dvou domů v Olšině a Hodňově             

Polemika

 • Antonín Novák / Ars sine scientia? Praktická geometrie středověkého obrazu

 

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop