Zprávy památkové péče 1/2016

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

152

catalog Tištěná verze

95 Kč

Rozebráno

První letošní číslo Zpráv památkové péče vychází se zpožděním. Čtenářům to ale snad vynahradí jeho obsah. Číslo je totiž výjimečné rozsahem (téměř dvojnásobek oproti běžnému číslu) i tématem. 

Historická fotografie a film v památkové péči je problematika stále aktuálnější a naléhavější, a přesto dosud jen málo zpracovaná. Nové ZPP ji zkoumají hned z několika úhlů pohledů. Ve studiích Marie Foltýnové, Petry Medříkové, Jana Hozáka nebo slovenské badatelky Kataríny Takáscové se lze dozvědět, jakou informační hodnotu fotografie mají a co všechno z nich lze o naší historii zjistit. Metodické souvislosti interpretace historických snímků pak rozebírají příspěvky Přemysla Krejčiříka, Pavla Scheuflera nebo Tomáše Štanzela. Studie Ladislava Bezděka, Jana Hubičky se naopak podrobně věnují naléhavé otázce, jak historické snímky náležitě uchovávat a digitalizovat. Statě Blaženy Urgošíkové a Marka Jíchy s Jaromírem Šofrem pak představují fundované příspěvky do dnes velmi žhavé debaty o restaurování a digitalizaci významných filmových děl.

Výjimečnost čísla podtrhuje i bohatá a kvalitně připravená a vytištěná obrazová příloha s desítkami reprodukcí unikátních historických snímků.

Obsah:

In medias res: historická fotografie a film v památkové péči

 • Ladislav Bezděk: Fotografické sbírky – co s nimi dál 

 • Katarína Takácsová: Fotografické pozostalosti šľachty zachované v slovenských inštituciách. Skúsenosti s vyhľadáváním historických fotografií šľachty

 • Jan Hozák: Rakousko-uherské válečné loďstvo na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka v Archivu Národního technického muzea v Praze. Příspěvek k identifikaci jednotlivých snímků.

 • Přemysl Krejčiřík: Metodický postup interpretace historických fotografií zahradního detailu

 • Lukáš Gregor, Irena Tobiášková: Kolekce historických negativů na zámku Náměšť nad Oslavou

 • Katarína Takácsová: Každodennost šľachty v odraze Andrássyovskej zbierky fotografií (Šľachta 19. a prvej polovice 20. storočia)

 • Petra Medříková: Živé obrazy, karnevaly, carousely, divadlo – fotografie šlechty v kostýmech a přestrojeních

 • Marie Foltýnová: Možnosti čerpání pramenných informací z historické fotografie

 • Markéta Slabová: Čtení fotografií na příkladu fotografického materiálu z mobiliárního fondu Státního zámku Březnice

 • Radek Polách, Lenka Vaňková: Ó módo, jakým jazykem hovoříš? Poznámky k dataci fotografií

 • Marek Jícha, Jaromír Šofr: Digitální restaurování památek filmového umění. Metodika DRA

 • Blažena Urgošíková: Zápas s časem

 • Petr Kliment, Michaela Zeinerová-Brachtlová: Svědectví doby industriálního rozvoje – Fotografický archiv Poldi Kladno, který byl zachráněn dvakrát

 • Ladislav Bezděk: K otázkám tzv. efektivního rozšíření a verifikace barevnosti v procesu digitalizace

 • Jan Hubička: Odhad kvality fotografických materiálů a metody jejich digitalizace

Různé

 • Popisování reversů a aversů na fotografiích (Pavel Scheufler)
 • Fotosbírka NPÚ GnŘ (Ladislav Bezděk, Monika Hocková)
 • Historická fotografie a její evidence v mobiliárních fondech hradů a zámků (Libuše Ruizová, Jitka Bukovjanová, Alena Černá)
 • Identifikace obsahu fotografické sbírky (Tomáš Štanzel)

Recenze, bibliografie

 • Velkolepá přehlídka baroka ze západních Čech (Vít Vlnas)

Resumé

 

Více informací najdete na  stránkách Zpráv památkové péče – časopisu státní památkové péče.