Informace pro návštěvníky

Milí návštěvníci, pokusili jsme se stručně shrnout vše, co byste mohli potřebovat vědět před cestou na Horšovský Týn.

Žádáme návštěvníky, aby během prohlídek neopouštěli prohlídkovou trasu, nevzdalovali se od průvodce a řídili se jeho pokyny. Je zakázáno dotýkat se vystavených předmětů, malovat po zdech a stěnách nebo jinak památkový objekt poškozovat.

Na všech prohlídkových trasách je povoleno fotografování (výhradně bez blesku, stativu a selfie tyče) a filmování zdarma.

Parkoviště

Náměstí v Horšovském Týně slouží zároveň jako parkoviště pro návštěvníky. Nachází se přímo u zámku a je zpoplatněno.

Bezbariérový přístup

Hrad a zámek Horšovský Týn má bezbariérové pouze hlavní nádvoří a s trochu pomoci veřejné toalety - toaleta pro hendicapované je zařazena do stavebního plánu. Lidem handicapovaným je umožněn vstup na prohlídku za současné pomoci osob v jejich okolí.

Mazlíčci

S domácími a jinými zvířaty je vstup do expozice zakázán. Výjimkou jsou malá zvířata, která je možné nést po celou dobu prohlídky v náručí, košíku, tašce apod. Ovšem za podmínky, že s tím souhlasí i zbylí členové skupiny. Prostor pokladny neslouží jako hlídací místnost a paní pokladní není hlídač. Pokud máte velkého mazlíčka, budete jej muset zanechat uvázaného venku, nebo se budete muset vystřídat na prohlídkách.

Cyklisté

Cyklisté mají k dispozici stojan na kola u vstupní brány do areálu, vstup s bicyklem do areálu je z bezpečnostních důvodů zakázán.

Zázemí pro děti

Rodiny s dětmi jsou na našem zámku vítány. Během letní sezony je na parkánu připraveno posezení v kavárně i pro děti.

Občerstvení

V blízkosti zámku se nachází mnoho restaurací a kaváren, kde se můžete občerstvit, dát si zákusek, zmrzliny, polední menu, nebo nějakou minutku.