Vstupné

Platební metody: Platební karty Hotovost

Grand prohlídka - Hradozámek

Více informací o okruhu
Hradozámecký okruh
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 180,- Kč
 • Senioři (65+ let) 140,-Kč
 • Mládež (od 18 do dovršení 25 let) 140,-Kč
 • Snížené ZTP, ZTP/P 140,-Kč
 • Děti (6 až 17 let) 70,-Kč
 • Děti (0 až 5 let) 0 Kč
 • Průvodce ZTP/P 0 Kč
 • Pedagogický dozor (1 osoba na každých započatých 15 dětí školní skupiny na společné vstupence) 0 Kč
 • Průvodce CK (1 osoba pro skupinu min. 15 osob na společné vstupence) 0 Kč
 • Akreditovaný novinář (držitel průkazu při výkonu povolání) 0 Kč
 • Průkaz ICOMOS 0 Kč
 • Volná roční vstupenka( držitel vstupenky + 1 osoba) 0 Kč
 • Jednorázová vstupenka 0 Kč
 • Karta zaměstnance NPU (držitel karty + 3 osoby) 0 Kč
 • Průkaz Náš člověk 0 Kč
 • Kastelánský vstup 0 Kč

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Hrad (zák. okruh I.)

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 170 Kč
 • Senioři 65+ 140 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 140 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 140 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 70 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázová vstupenka zdarma
 • Držitel karty zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk" zdarma
 • Volná roční vstupenka (držitel vstupenky +1 osoba) zdarma
 • Akreditovaný novinář zdarma
 • Průkaz ICOMOS zdarma
 • Kastelánský vstup zdarma
Výklad v cizím jazyce
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 170 Kč
 • Senioři 65+ 140 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 140 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 140 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 70 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázová vstupenka vydané NPÚ zdarma
 • Držitel karty zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk" zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS zdarma
 • Akreditovaný novinář zdarma
 • Držitel průkazu Náš člověk zdarma
 • Kastelánský vstup zdarma
 • Kategorie Cena

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Zámek (zák. okruh II.)

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 180 Kč
 • Senioři 65+ 140 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 140 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 140 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 70 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZPT/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min.15 osob) zdarma
 • Jednorázová vstupenka zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk" zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS zdarma
 • Akreditovaný novinář zdarma
 • Volná roční vstupenka (držitel vstupenky + 1 osoba) zdarma
 • Kastelánský vstup zdarma
Výklad v cizím jazyce
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 180 Kč
 • Senioři 65+ 140 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 140 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 140 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 70 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZPT/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min.15 osob) zdarma
 • Jednorázové, volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk" zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS zdarma
 • Akreditovaný novinář zdarma
 • Volná roční vstupenka (Držitel vstupenky + 1 osoba) zdarma
 • Kastelánský vstup zdarma
Cizojazyčné prohlídky jsou nabízené v angličtině a němčině
 • Kategorie Cena

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Purkrabství (výběrový okruh I.)

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 130Kč
 • Senioři 65+ 100 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 100 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 100 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 50 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (školní skupiny 1 osoba na 15 dětí), průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Průvodce CK (1 osoba na skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Akreditovaný novinář zdarma
 • Průkaz ICOMOS zdarma
 • Volná roční vstupenka (držitel vstupenky + 1 osoba) zdarma
 • Jednorázová vstupenka zdarma
 • Karta zaměstnance NPU (držitel karty + 3 osoby) zdarma
 • Průkaz "Náš člověk'' zdarma
 • Kastelánský vstup zdarma
Výklad v cizím jazyce
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 130 Kč
 • Senioři 65+ 100 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 100 Kč
 • Snížené ZTP, ZTP/P 100
 • Děti (6 až 17 let) 50
 • Děti (0 až 5 let) zdarma
 • Průvodce ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (1 osoba na každých 15 dětí školní skupiny) zdarma
 • Průvodce CK (1 osoba pro skupinu min. 15 osob na společné vstupence) zdarma
 • Akreditovaný novinář zdarma
 • Průkaz ICOMOS zdarma
 • Volná roční vstupenka ( držitel vstupenky + 1 osoba) zdarma
 • Jednorázová vstupenka zdarma
 • Karta zaměstnance NPU (držitel karty + 3 osoby) zdarma
 • Průkaz Náš člověk zdarma
 • Kastelánský vstup zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Kuchyně - z tajů depozitáře (výběrový okruh III.)

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 130 Kč
 • Senioři 65+ 100 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 100 Kč
 • Držitel Průkazu ZTP + ZTP/P 100 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 50 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (1 osoba na 15 dětí), průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Průvodce CK (1 osoba pro skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Akreditovaný novinář zdarma
 • Průkaz ICOMOS zdarma
 • Volná roční vstupenka (Držitel vstupenky + 1 osoba) zdarma
 • Jednorázová vstupenka zdarma
 • Karta zaměstnance NPU )držitel karty + 3 osoby) zdarma
 • Průkaz Náš člověk zdarma
 • Kastelánský vstup zdarma
Výklad v cizím jazyce
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 130 Kč
 • Senioři 65+ 100 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 100 Kč
 • Držitel Průkazu ZTP + ZTP/P 100 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 50 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (1 osoba na 15 dětí), průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Průvodce CK (1 osoba pro skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Akreditovaný novinář zdarma
 • Průkaz ICOMOS zdarma
 • Volná roční vstupenka ( držitel vstupenky + 1 osoba) zdarma
 • Jednorázová vstupenka zdarma
 • Karta zaměstnance NPU (držitel karty + 3 osoby zdarma
 • Průkaz Náš člověk zdarma
 • Kastelánský vstup zdarma
Cizojazyčné prohlídky jsou nabízené v angličtině a němčině
 • Kategorie Cena

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Mitsuko (výběrový okruh II.)

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 110 Kč
 • Senioři 65+ 90 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 90 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 90 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 40 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (1 osoba na 15 dětí), průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min 15 osob) zdarma
 • Průvodce CK (1 osoba pro skupinu min. 15 dětí školní skupiny na společné vstupence) zdarma
 • Akreditovaný novinář zdarma
 • Průkaz ICOMOS zdarma
 • Volná roční vstupenka (držitel vstupenky + 1 osoba) zdarma
 • Jednorázová vstupenka zdarma
 • Karta zaměstnance NPU (držitel karty + 3 osoby) zdarma
 • Průkaz Náš člověk zdarma
 • Kastelánský vstup zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Kostel Všech svatých v Horšově (výběrový okruh IV.)

Více informací o okruhu
Výklad v češtině
 • Kategorie Cena
 • Dospělí 110 Kč
 • Senioři 65+ 90 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 90 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 90 Kč
 • Děti do 18 let ( 6-17 let) 40 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (jedna osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce CK ( 1 osoba pro skupinu min. 15 osob zdarma
 • Akreditovaný novinář zdarma
 • Průkaz ICOMOS zdarma
 • Volná roční vstupenka (držitel vstupenky + 1 osoba) zdarma
 • Jednorázová vstupenka zdarma
 • Karta zaměstnance NPU (držitel karty + 3 osoby) zdarma
 • Průkaz Náš člověk zdarma
 • Kastelánský vstup zdarma
Výklad pouze v češtině
 • Kategorie Cena

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Zámecký park

Více informací o okruhu

rezervace není nutná