Vstupné

Platební metody: Platební karty Hotovost

Hrad (zák. okruh I.)

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 140 Kč
 • Senioři 65+ 110 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 110 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 110 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 70 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové, volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk", průkazu Národního muzea zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS, akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

Výklad v cizím jazyce

 • Dospělí 140 Kč
 • Senioři 65+ 110 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 110 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 110 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 70 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové, volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk", průkazu Národního muzea zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS, akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Zámek (zák. okruh II.)

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 150 Kč
 • Senioři 65+ 120 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 120 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 120 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 80 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZPT/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min.15 osob) zdarma
 • Jednorázové, volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk", držitel průkazu Národního muzea zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS, akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

Výklad v cizím jazyce

 • Dospělí 150 Kč
 • Senioři 65+ 120 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 120 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 120 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 80Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZPT/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min.15 osob) zdarma
 • Jednorázové, volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk", držitel průkazu Národního muzea zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS, akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

Cizojazyčné prohlídky jsou nabízené v angličtině a němčině

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Purkrabství (výběrový okruh I.)

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 100 Kč
 • Senioři 65+ 80 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 80 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 80 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 50 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (školní skupiny 1 osoba na 15 dětí), průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové, volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk", akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

Výklad v cizím jazyce

 • Dospělí 100 Kč
 • Senioři 65+ 80 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 80 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 80Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 50Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (školní skupiny 1 osoba na 15 dětí), průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové, volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk", akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Kuchyně - z tajů depozitáře (výběrový okruh III.)

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 100 Kč
 • Senioři 65+ 80 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 80 Kč
 • Držitel Průkazu ZTP + ZTP/P 80 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 50 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (1 osoba na 15 dětí), průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové, volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk", akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

Výklad v cizím jazyce

 • Dospělí 100 Kč
 • Senioři 65+ 80 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 80 Kč
 • Držitel Průkazu ZTP + ZTP/P 80Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 50Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (1 osoba na 15 dětí), průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové, volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk", akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

Cizojazyčné prohlídky jsou nabízené v angličtině a němčině

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Mitsuko (výběrový okruh II.)

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 80 Kč
 • Senioři 65+ 60 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 60 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 60 Kč
 • Děti do 18 let (6-17 let) 40 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (1 osoba na 15 dětí), průvodce cestovních kanceláří (1 osoba na skupinu min 15 osob) zdarma
 • Jednorázové, volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk", akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Kostel Všech svatých v Horšově (výběrový okruh IV.)

Více informací o okruhu

Výklad v češtině

 • Dospělí 80 Kč
 • Senioři 65+ 60 Kč
 • Mládež do 25 let (18-24 let) 60 Kč
 • Držitel průkazu ZTP + ZTP/P 60 Kč
 • Děti do 18 let ( 6-17 let) 40 Kč
 • Děti do 6 let (0-5 let) zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (jedna osoba na 15 dětí), průvodce cestovních kanceláří ( 1 osoba na skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové, volné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu "Náš člověk", akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

Výklad pouze v češtině

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny