Památky středních Čech 1/2013

Podrobné informace

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

72

60 Kč

Nedostupné

60 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Obsah:
  • Alena Nachtmannová, Vladislav Razím: Zánik kostela v Milostíně a jeho vzkaz dnešku, s. 1-11.
  • Dagmar Primusová, Jan Žižka: Z oprav památek na Benešovsku, s. 12-22.
  • Libor Gottfried: Sto let hledání "ducha Karlštejna", s. 23-24.
  • Naďa Kubů: Průvodce po hradních expozicích na Karlštejně. Připomenutí památných exponátů v hradních prostorách do roku 1945, s. 25-32.
  • Vojtěch Štorm: Karlštejn v představách Břetislava Štorma, s. 33.
  • Břetislav Štorm: Úpravy Císařského paláce na Karlštejně, s. 33-43.
  • Milan Jančo: Příběh prezentace tzv. ložnice Karla IV. na Karlštejně (1898-1960), s. 44-51.
  • Milan Jančo: Zpráva o prohlídce hradu Karlštejna pracovníky památkové péče v roce 1959, s. 52-59.
  • Jan Tichá: Vzkříšení sklářské huti František v Sázavě – I. část, s. 60-67.
  • Vladimír Dolínek: Lovecké pistole – doklady ze sbírek zámku Mnichovo Hradiště, s. 68-70.Kronika, s. 71-72.