Komentované prohlídky zámeckého parku

V tomto roce vám p. Ing. Kolek poví o vývoji zámeckého zahradnictví, jeho historii, umístění a technickém zázemí.

Také budete mít možnost nahlédnout do prostor, které byly v minulém roce zrekonstruovány.