Zámecký park

 Rozlohou zabírá téměř 40 ha. Park je volně přístupný z města. Dominantou spodní části parku jsou dva rybníky, kolem kterých vedou upravené cesty pro pěší. Horní části dominují tři stavby.

Návštěvní řád zámeckého parku

Vážení návštěvníci, zámecký park je součástí národní kulturní památky a proto i zde platí návštěvní řád. Některé body vycházejí z platných vyhlášek města.

Vývoj

Původně renesanční zahrada založená r. 1550 ve stylu italských renesančích zahrad. Roku 1880 přebudovaná na anglický park. Poslední úprava proběhla roku 1905, kdy byl přebudován na přírodně krajinářský park.

Gloriet

Původní gotická hláska přestavěna na vyhlídkovou věž. Vstup do vyhlídky pouze na vlastní nebezpečí.

Loretánská kaple

Pravděpodobně první stavba tohoto druhu v Čechách. Vznikla na podnět Maxmiliána Trauttmansdorffa v polovině 17. století. Bohužel dnes je kaple v dezolátním stavu. Vstup do kaple pouze na vlastní nebezpečí.

Letohrádek

Dříve zvaný Vdovský dům, který se nachází v těsné blízkosti zámku. Postaven pro třetí manželku Jana mladšího Popela z Lobkovic, Elišku z Rogendorfu. Ve 20. století zde bylo založeno Oblastní vlastivědné muzeum, které fungovalo až do roku 1993. Nyní je mobiliář uložen na zámku a je součástí prohlídky Purkrabského paláce. Budova letohrádku se neudržuje, vstup do ní je zakázán.