Kostel sv. Martina v Bohušově

Detailed information

Category:

Archeologie

Year:

2011

Place:

Ostrava

Language:

Czech

label_resume_language:

English

Number of pages:

525

ISBN:

978-80-85034-59-2

530 Kč

in stock

Buy

530 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office in Ostrava

Kolektivní monografie shrnuje výsledky interdisciplinárně pojatých výzkumů a průzkumů kostela sv. Martina v Bohušově (okr. Bruntál), které doprovázely rekonstrukci této  památky zahájenou v r. 1999 a dokončenou v r. 2011 s podporou tzv. Norských fondů. Na úvodní kapitoly přinášející informace o pravěkém, časně historickém a středověkém osídlení Bohušova a Osoblažska navazuje výklad o stavebním vývoji kostela, založeného pány z Fulštejna kolem let 1280–1285. Podstatná část publikace je věnována výsledkům archeologického výzkumu širšího areálu kostela a jednotlivým kategoriím nálezů (např. nálezy ze skla, numismatické a jiné). Další část knihy pak pojednává o náhrobních kamenech nalezených v kostele, mezi kterými vyniká renesanční náhrobek světícího biskupa vratislavského Jindřicha Supa z Fulštejna. Závěrečná část náleží problematice restaurování, dokumentace a památkové obnovy kostela.

Obsah:
 • Michaela Zezulová, Michal Zezula / Přehled archeologických nálezů a výzkumů v Bohušově a na Osoblažsku
 • Michaela Zezulová / Nálezy kultury s lineární keramikou z kostela sv. Martina
 • Ondřej Šedo / Sídliště z mladší doby římské a začátku doby stěhování národů v Bohušově
 • Michal Zezula, Dalibor Prix / Středověké osídlení Bohušova
 • Dalibor Prix / Kostel sv. Martina do konce 18. století
 • Michal Zezula / Kostel sv. Martina ve světle archeologického výzkumu
 • Věra Čulíková / Rostlinné makrozbytky z areálu kostela sv. Martina a fary v Bohušově
 • Zdenka Sůvová / Zvířecí kosti z hospodářského zázemí fary v Bohušově
 • Hedvika Sedláčková / Okenní a duté sklo z kostela sv. Martina
 • Vendulka Otavská / Hrobové textilie z kostela
 • Jiří Militký / Nálezy mincí ze 13.–19. století z kostela sv. Martina a z areálu fary
 • Petr Martinec, Jiří Ščučka / Kostel sv. Martina – stavební hmoty a jejich původ
 • Petr Kozák / Jindřich Sup z Fulštejna († 1538), muž na rozhranní epoch
 • Hana Myslivečková, Karel Müller / Sepulchrální památky v kostele sv. Martina
 • Jakub Gajda / Restaurování renesančních náhrobků
 • Petr Martinec / Exkurz: Petrografie hornin náhrobků
 • Jaromír Olšovský / Kostel sv. Martina od počátku 19. století do 30. let 20. století
 • Hana Pavelková, Dalibor Halátek / Kostel sv. Martina a jeho obnova z pohledu památkové péče
 • Petra Kaniová / Dokumentace nálezových situací při rekonstrukci fasád kostela

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop