Průzkumy památek II/2018

Detailed information

Category:

Průzkumy památek

Year:

2018

Place:

Praha

Language:

Czech

label_resume_language:

German

Number of pages:

164

200 Kč

last few

Buy

200 Kč

Publication can be bought at a branch of the NPÚ:
Regional Office of Central Bohemia in Prague

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 
Obsah:

Úvodník

Studie

Materiálie

Z odborného tisku


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions

Learn about how to shop