Památky západních Čech 5/2015

Detailed information

Year:

2015

Place:

Plzeň

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Plzni

Language:

Czech

Number of pages:

136

ISBN:

978-80-85035-46-9

catalog printed-publication

0 Kč

Not for sale

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 10,18 MB

Download
Obsah:
 • Jan Kaigl: Z výzkumu staveb a architektury středověkých vesnických kostelů v horšovském arcijáhenství. PDF
 • Roman Lavička: Nový pohled na stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích. PDF
 • Vladimír Červenka: Poznámky k heraldickým památkám v kostele v Nezamyslicích. PDF
 • Jiří Chlevišťan - Petr Krištuf: Mohylové pohřebiště Žákava-Sváreč, jeho prostorová struktura a vývoj. PDF
 • Vít Jesenský: K teorii památkové hodnoty a hodnocení památek. PDF
 • Karel Kuča: Koncepce památkové ochrany centrální části Plzně. PDF
 • Patrik Danda: Poznámky architekta k obnově kaple sv. Anny v Ostrově. PDF
 • Lubomír Zeman: Kaple sv. Anny v Ostrově a její památková obnova. PDF
 • Viktor Kovařík - Pavel Zahradník: Mariánský sloup na Masarykově náměstí ve Stříbře. K historii, předchozím opravám a poslední celkové obnově památky.PDF
 • Dagmar Michoinová: Poruchy historických fasád při používání vnitřně hydrofobizovaných omítek - příklady z praxe. PDF ADDENDA
 • Drobné a osobní zprávy. PDF
 • Recenze. PDF

 


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)