Hláska na zámku v Horšovském Týně prochází proměnou

Už několik let se v Horšovském Týně opravuje historická hláska v zámeckém parku. V předchozích letech došlo k jejímu statickému zajištění, aby se stavba nezřítila ze skály, teď jsou na řadě restaurátorské práce. V současnosti je hláska obehnaná lešením a odborníci se jí snaží navrátit původní vzhled.

Nejprve je potřeba provést sondy a zjistit míru zatékání do stávající izolace. Následně odstranit tu špatnou a udělat novou. Dále je nutné opravit původní barokní i gotické omítky. Restaurátoři pracují podle historických postupů, kdy používají vápennou maltu s příslušnou frakcí písku z místní lokality. Na hlásce se budou vyzdívat nové parapetní zídky, vracet okna a dveře, budou se opravovat kované prvky. Nová bude také střecha a korouhvička, která získá původní podobu. Bude mít tvar praporku, uprostřed s hvězdou. Uvnitř bude skleněná kulička, která umožní její otáčení. Mosazná kulička totiž koroduje a korouhvička se pak netočí. 

Po dokončení obnovy bude hláska zpřístupněna veřejnosti během mimořádných prohlídek. Horní patro bude sloužit jako vyhlídka. Práce skončí z větší části v listopadu, nejpozději v březnu příštího roku.

Více o obnově hlásky v reportáži Martiny Klímové z Českého rozhlasu Plzeň.

Hlásky neboli gloriety byly určeny pro vojenské účely a sloužily jako strážní objekty. Hlásku na zámku Horšovský Týn najdete na skalnatém výstupku nad srázem, asi 500 metrů severně od zámku. Stavba byla vybudována za Lobkowiczů.