Dominanta zámeckého parku v Horšovském Týně byla dokončena. Vyhlídkový pavilon nabízí nádherné výhledy do kraje

Na konci července byla dokončena několikaletá obnova vyhlídkového pavilonu, zvaného Hláska nebo také gloriet, v zámeckém parku v Horšovském Týně. Návštěvníkům nabídne kouzelné výhledy na celé okolní panorama, Český les či kostel sv. Anny. Celková obnova vyšla na více než 10 milionů korun.

Renesanční válcová věž zvaná Hláska se tyčí na skalnatém výběžku asi 500m severně od zámku. Johann Gotffried Sommer ve své topografii z roku 1839 popisuje objekt jako letohrádek označovaný "Spiegel" - Zrcadlo. V posledních letech stavba připomínala spíš ruinu než letohrádek. Ta k návštěvě lákala místo běžných turistů vandaly, kteří přispívali k jejímu havarijnímu stavu. Impulsem k zahájení obnovy se staly intenzivní deště na jaře 2014, které podmáčely základy budovy a strhly část skalního ostrohu. 

Na první záchranné práce, které zajistily statiku objektu, navázala v roce 2017 komplexní obnova. V cenných renesančních interiérech došlo k náročné konzervaci historických omítkových vrstev, které byly poničené graffiti. Výrazné proměny doznala venkovní fasáda, která získala sytě žlutý nátěr. Obnovena byla také střecha, které dominuje otočná korouhvička, a přístupová rampa včetně dlažby a postranních zídek. Interiér věžičky byl nově doplněn o posezení pro veřejnost. Spodní dvě patra jsou uzavřená, ale bude se v nich příležitostně provádět v rámci Mezinárodních dnů památek či komentovaných prohlídek parkem. Součástí projektu byla i obnova lipové aleje vedoucí k Hlásce.

Na realizaci projektu byly získány finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie. Celkové náklady činily 10 165 165 Kč, Národní památkový ústav se podílel částkou 678 485,72 Kč.

Gloriet nyní slouží jako veřejně přístupná vyhlídka návštěvníkům zámeckého parku a po provedené obnově září z návrší jako žlutá hvězda do údolí Horšovského Týna. 

O historii zámeckého parku se zájemci mohou dozvědět více během komentovaných prohlídek s vedoucím zámecké zahrady Richardem Kolkem. "Kromě vývoje zámeckého parku si budeme vyprávět o historii jednotlivých budov, které se v parku nacházejí, a zmíníme se o vybraných druzích rostlin a zvěře, které zde žijí", upřesňuje šéf zahrady Richard Kolek. Nejbližší prohlídky se konají ve dnech 14. a 15. srpna 2021. Po oba dny budou prohlídky začínat v 10:00 a 14:30.