Na rozhlednu na Šibeničním vrchu

Příjemný a nenáročný výlet z Horšovského Týna na rozhlednu postavenou roku 2010 na místě, kde dříve stávala poutní kaple Panny Marie Lurdské. Cestou vás čeká 6 zastávek u informačních tabulí. Z rohledny se otevírá krásný pohled na město i zámek Horšovský Týn a na přilehlé okolí.

Související památky

hrad a zámek Horšovský Týn

Původně gotický hrad založený v polovině 13. století pražským biskupem. Po husitských válkách přechází majetek do rukou světských feudálů. Roku 1547 vypukl ve městě požár, který hrad poničil. Tehdejší majitel Jan Mladší Popel z Lobkovic se rozhodl přestavět pobořené síldlo na zámek v tehdy moderním renesančním stylu. Po bitvě na Bílé hoře získává panství rod Trauttmansdorffů (Maxmilián Trauttmansdorff), který zde sídlil až do konce druhé světové války. Od roku 1945 je zámek státní.

náměstí s kostelem a radnicí

Na náměstí před zámkem si můžete prohlédnout renesanční a barokní fasády domů, budovu radnice a nahlédnout můžete i do kostela sv. Petra a pavla. Přes prázdniny je otevřena ikostelní věž, která slouží jako rozhledna.

Z náměstí se vydáme po hlavní silnici, překročí po mostě řeku a dostaneme se na světelnou křižovatku.

kostel sv. Apolináře

Chrám byl založen v polovině 13. století a patří k nejstarším církevním stavbám ve městě. Je to jednolodní obdélníková stavba s gotickým presbytářem zaklenutým křížovou žebrovou klenbou z konce 14. stol. a o něco málo mladší kaplí Panny Marie, v níž se nacházejí vzácné nástěnné malby z doby kolem r. 1500. K severozápadnímu nároží kostela přiléhá mladší věž.

Roku 1422 byl kostel při obléhání města husity vypálen a jeho dostavba se poté značně protahovala, takže byl úplně dokončen až v baroku po polovině 18. století.

V letech 1926–1927 došlo k celkové rekonstrukci kostela, při níž byly pod barokní omítkou objeveny některé gotické architektonické detaily. Dodnes se tak dochovaly vstupní gotické portálky a řada zajímavých, zvenčí osazených náhrobních kamenů z let 1510–1834.

Od kostela se pak vydáme po vedlejší silnici kolem autobusové zastávkydál z města ven. Po polní cestě dojdeme až k rozhledně. Na stezce je umístěno 6 informačních tabulí: Historický vodovod, Lurdská tradice, Pivovarnictví, Přírodní zajímavosti, Studánka a Šibeniční vrch.

Rozhledna

Rozhlednu představuje dřevěná hranolová věž o půdorysu 4,5 x 4,5 m, vysoká 21,5 metru.

Vyhlídková plošina se nachází ve výšce 13 metrů a návštěvník se na ni dostane po 65 schodech. Vrchol rozhledny tvoří koruna s latinským křížem připomínající bývalou kapli. Z rozhledny je dokonalý výhled na město, jeho okolí a pásmo Šumavy a Českého lesa.

Na rozhledně se nachází také expozice muzea Horšovskotýnska, kterou tvoří informační tabule: Kapličky v okolí H. Týna, Kříže a boží muka, Selské usedlosti, Mlýny a Poutě.

Autem lze k rozhledně zajet také. Po silnici H. Týn – Blížejov v obci Lazce odbočíte doleva a dojete přímo k rozhledně.