Naučná stezka dřevin

Příjemná procházka zámeckým parkem, během níž se návštěvníci seznámí s různými druhy listnatých a jehličnatých stromů a také s několika historickými stavbami. Stezka je rozdělena na dvě části a je v ní označeno celkem 73 dřevin.

Související památky

První část stezky je ve spodním parku. V této části stezky je označeno 40 dřevin. Dřeviny jsou to nejen základní, které mají široké využití v dřevařském průmyslu (javor klen, borovice lesní, lípy…), ale i při výrobě uměleckých předmětů (klokoč zpeřený, tis obecný…). Stezka začíná u vstupu do parku jižním vchodem naproti bývalé policii u památného javoru klenu, jehož stáří se odhaduje něco přes 220 let (stejný je i naproti Vdovskému domu). Dále pokračuje kolem rybníka k zámeckému zahradnictví, pak ke škole a zpět z rybníku přes bílý most.

Druhá část stezky je v horním parku. Začíná sice dole u bílého mostu, ale záhy stoupá nahoru k Vdovskému domu. Zde je kolem cest a na travnatém parteru kolem kašny s delfíny označeno několik dřevin. Poté se stezka vydává nahoru lipovou alejí až k Loretě a Hlásce. Odtud je vedena opět dolů ke Vdovskému domu. Několik málo čísel, zahrnutých do druhé části stezky, je nad a u zadního rybníka. Důvodem tohoto umístění je jediný výskyt těchto dřevin v parku. V této části stezky jsou označeny dřeviny, jejichž význam v dřevařském průmyslu není až tak důležitý (nejširší použití má modřín opadavý či některé z jedlí), zato více se používají při výrobě drobných uměleckých předmětů (kaštanovník jedlý, javor tatarský, vrby…), pro intarzie (dříšťál obecný…) a hlavně jakožto okrasné dřeviny určené pro výsadbu v zahrádkách, městských ulicích či parcích (netvařec křovitý, javor klen Leopoldii, šeřík obecný…).

A kde si můžete vyzvednout seznam všech dřevin: Infocentrum v Horšovském Týně, Infocentrum v Domažlicích a Holýšově a také od dubna v pokladně státního zámku a hradu Horšovský Týn.,