Naučná stezka Horšovskou oborou

Příjemná procházka kolem Křakovského potoka až do obce Horšov. Kolem kostela Všech svatých dojdeme až k bývalému zámeckému správnímu statku. Zde začíná naučná stezka bývalou horšovskou loveckou oborou. Několik informačních cedulí nás seznámí s historií, faunou, florou a ochranou přírody.

Související památky

Naučná stezka začíná v obci Horšov v areálu bývalé zámeckého správního statku. Dnes tento statek vlastní SOŠ a SOU Horšovský Týn. Do Horšova můžete dojet autem po silnici na Mariánské Lázně, nebo dojet na kole, či dojít pěsky. Příjemná cesta vede také po žluté turistické značce zámeckým parkem podél Křakovského rybníka. U horšovských rybníků je odbočka do obce Horšov.

Horšovský Týn

Původně gotický hrad založený v polovině 13. století pražským biskupem. Po husitských válkách přechází majetek do rukou světských feudálů. Roku 1547 vypukl ve městě požár, který hrad poničil. Tehdejší majitel Jan Mladší Popel z Lobkovic se rozhodl přestavět pobořené síldlo na zámek v tehdy moderním renesančním stylu. Po bitvě na Bílé hoře získává panství rod Trauttmansdorffů (Maxmilián Trauttmansdorff), který zde sídlil až do konce druhé světové války. Od roku 1945 je zámek státní.

Horšov – kostel Všech svatých

Původně románský kostel z 10. století. Býval součástí rozsáhlého biskupského dvorce, který spravoval zdejší oblast. Kostel prošel gotickou přestavbou kolem roku 1360. Nalezneme zde unikátní krov z roku 1361. Barokní přestavba proběhla v 18. století. Z této přestavby se nám dochovala většina mobiliáře včetně několika barokních oltářů z dílny plzeňského řezbáře Karla Legáta.V 90. letech 20. století převzal zcela zchátralý kostel Památkový ústav v Plzni. V období let 2001–2005 byla za přispění Ministerstva kultury ČR v rámci Programu záchrany architektonického dědictví ČR a Programu restaurování movitých kulturních památek uskutečněna celková památková obnova areálu kostela a jeho hodnotného vnitřního zařízení.
Objekt je možné navštívit po telefonické domluvě se správou státního hradu a zámku Horšovský Týn.

Horšov - obora

Bývalá lovecká zámecká obora je dnes ve správě SOŠ a SOU Horšovský Týn. Na trase je pět informačních tabulí. Stezka slouží nejen veřejnosti, ale je využívána i při výuce předmětů. Jedním ze zastavení je letohrádek Annaburg, ojedinělá stavba, kterou nechal postavit ve druhé třetině 18. století hrabě František Norbert Trauttmansdorff na umělém ostrůvku, s pevninou spojený pouze úzkou cestou, malý osmiboký gloriet v rokokovém stylu, krytý mansardovou střechou a lucernou. Sloužil jako odpočinkové místo vrchnosti při návštěvách obory.

Naučnou stezku je možné absolvovat pěšky, na kole i s kočárkem.