Naučná stezka Královská rokle

Příjemná procházka zámeckým parkem, při které se návštěvníci seznámí s různými druhy listnatých a jehličnatých stromů a také s několika historickými stavbami.

Související památky

Naučná stezka Lesů ČR Královská rokle nabízí turistům na necelých třech kilometrech příjemný procházkový okruh, který začíná i končí u letohrádku v zámeckém parku a vede přes známou Královskou rokli. Díky nové stezce se povedlo vytvořit pěší okruh propojující město Horšovský Týn s místními lesy a obnovit tak historickou kulturu krajiny.

Na celkem pěti zastaveních s informačními tabulemi a fotografiemi stezka veřejnost informuje nejen o historii hradu a zámku, ale také o historii zajímavých staveb Zámeckého parku (letohrádek, gloriet a loretánská kaple). Návštěvníci stezky se seznámí i s popisem vzniku a úprav zámeckého parku nebo se způsoby současného lesního hospodaření.

Největší proměnou prošel zhruba 400 metrů dlouhý úsek v Královské rokli. „Nechali jsme zajistit povrchovou stabilizaci stezky a jejího podkladu včetně zajištění povrchového odtoku vody z prostoru stezky a tělesa rokle k vodoteči Křakovského potoka. Stezka se v této části rozšířila a upravilo se prameniště studánky. Na křižovatce lesních cest jsme postavili altán pro odpočinek návštěvníků lesa a turistů,“ vysvětluje ředitel Krajského ředitelství Lesů ĆR pro Plzeňský kraj Ivan Klik.

Jedna z informačních tabulí je umístěna přímo v novém altánu. Popisuje historii tohoto zajímavého místa včetně detailů návštěvy anglického krále Edvarda VII. v Horšovském Týně v letech 1904 až 1907, kdy se zúčastnil honu na panství Trauttmansdorffů. První naučná tabule se nachází u Vdovského domu.

Naučná stezka byla vybudována v rámci Programu 2000, jehož prostřednictvím LČR, s. p., realizuje jednu z významných funkcí lesa - funkci rekreační.